08 - 661 40 30

Kursbestämmelser, anmälan och betalning

 

Anmälan
När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på www.gravidmassage.se.

Bekräftelse får du av oss via e-post. Anmälan är bindande.

Vi sänder ut en kallelse till kursen ca 2 veckor innan utbildningsstart. har du inte fått en kallelse ber vi dig kontakta oss omgående!

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur.

Antagningskriterier:
Se respektive utbildning för mer information under rubriken Förkunskaper.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro.

Vi förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning (kursavgiften återbetalas ej)

 

Titel: Diplomerad Gravidmassör
Efter avslutat och godkänd utbildning till Diplomerad Gravidmassör, kan du titulera dig Diplomerad Gravidmassör.
Det betyder att titeln Diplomerad Gravidmassör  inte får användas av de som är under utbildning eller inte blivit godkända. Missbrukas detta kommer eleven automatiskt att stängas av från all fortsatt utbildning och ej heller mottaga ett diplom till Diplomerad Gravidmassör.

Titel: Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™
Efter avslutat och godkänd utbildning till Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™, kan du titulera dig Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™. Det betyder att titeln Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™ inte får användas av de som är under utbildning eller inte blivit godkända. Missbrukas detta kommer eleven automatiskt att stängas av från all fortsatt utbildning och ej heller mottaga ett certifikat till Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™

Varumärket Terapeutisk Gravidmassage™
Terapeutisk Gravidmassage™ är registrerat som varumärke hos Patent och registreringsverket.
All användning av namnet Terapeutisk Gravidmassage™ förutsätter att tillstånd inhämtas av varumärkets innehavare.

Vi tillåter generellt användande av varumärket Terapeutisk Gravidmassage™ i skriftlig information, reklammaterial samt på hemsidor under förutsättning att samtliga följande villkor uppfylls:

1. Du har genomgått modul 1 + 2 på Terapeutisk Gravidmassage™ utbildningen samt blivit godkänd
2. Du hänvisar alltid till varumärkets innehavare och refererar till denna hemsida (www.terapeutiskgravidmassage.se)

Det betyder att Varumärket Terapeutisk Gravidmassage™ får inte användas av de som är under utbildning eller endast har genomgått utbildningen till Diplomerad Gravidmassör. Missbrukas detta kommer eleven automatiskt att stängas av från all fortsatt utbildning.

Information Du (som går steg 2) lämnar om Terapeutisk Gravidmassage™ måste tillhandahållas från varumärkets innehavare (all information som rör varumärket på denna hemsidan www.terapeutiskgravidmassage.se får kopieras under dessa förutsättningar)

All information om Terapeutisk Gravidmassage™ som inte finns på denna hemsida måste godkännas av varumärkets innehavare innan den publiceras.

Observera att syftet med dessa regler är att skydda alla som jobbar med tekniken genom att säkerställa korrekt information till allmänheten!

 

Betalning:
Vi sänder dig 2 st fakturor via vanlig post.

En faktura för anmälningsavgiften, som skall betalas inom 20 dagar.

En faktura för resterande kursavgift som skall betalas enligt för förfallodatum.

Du drar själv av eventuell rabatt. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden. Ange ditt namn, kurs/utbildnings datum och fakturanummer på inbetalningen.

Ta med kvitto/kvittens till kurs/utbildnings start.

 

Avbokning/avbruten utbildning
Anmälan är bindande. Vid avbruten utbildning pga t.ex allvarlig sjukdom eller liknande återbetalas kursavgiften proportionellt räknat dels till återstående utbildningstid efter att ett grundavdrag på 4 000:-  (exklusive moms) för att täcka administration, utlämnat material mm, har andragits. Läkarintyg kan komma att avkrävas vid avbruten utbildning.

 

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du påbörjat din utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre din ångerrätt.

Vill du avboka din anmälan och utnyttja din ångerrätt skall du meddela oss antingen per brev eller per e-post, senast 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad. Ange datum för kursen och samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du fakturanumret på din inbetalning, samt även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom anmälningsavgiften. Vid inställd utbildning återbetalas hela avgiften.

 

Inställd kurs/utbildning
Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

 

Repetera eller ”gå om” utbildningen
Om du under din utbildning eller efter avslutat utbildningen vill repetera hela eller delar av utbildningen så är du välkommen att i mån av plats göra det.

 

Rättigheter gällande kursmaterial, bilder och text från hemsidor mm
Vi förväntar oss att alla elever följer svensk lagstiftning. Spridning av kursmaterial eller kopiering av material, text från ”våra” hemsidor mm till patienter, andra terapeuter eller i kommersiellt syfte är inte tillåtet utan skolans skriftliga medgivande. Elever som bryter mot detta kan komma att stängas av från utbildningen med omedelbar verkan och ingen återbetalning.

 

Försäkring
Alla elever skall själva ansvara för sina försäkringar, såväl på skolan som under extern praktik. Det räcker med de ”vanliga” försäkringarna för  ansvar och behandlingsskada. Skolan kan ej hållas ansvarig för elevens handlande eller icke handlande.

 

Intyg, diplom och betyg
Intyg, diplom, certfikat och betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs/utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts.

 

Personuppgifter
Gravidmassage – Behandlingsteam John Carrier är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Genom att godkänna våra kursbestämmelser samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Gravidmassage – Behandlingsteam John Carrier och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning under och efter avslutad kurs/utbildning.

 

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

 

Elevbehandlingar – Fallstudier
Som en del av undervisningen till Diplomerad Gravidmassör och Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™ genomför varje elev ett  antal elevbehandlingar. Behandlingarna utförs på elevens egen praktik och i vissa fall i skolans lokaler.  Dessa Elevbehandlingar får endast utföras av elever som genomgått och närvarit vid alla de teoretiska och praktiska moment som undervisas på skolan inför elevbehandlingarna.

 

”Utbildning” och ”utbildningstid”
Med ”Utbildning” och ”utbildningstid” menas tiden från det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad tills vi har bekräftat att din utbildning är avslutad.

 

Frågor
Ring oss på 08-663 41 50 och prata med John Carrier.

 

Ändringar
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.